Skip to main content

Pomagajmy

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Pomagamy…”, którego celem jest wspieranie między innymi Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy, „Góry Grosza” , „Szlachetnej Paczki” oraz pomoc w zbiórce karmy miejscowemu schronisku dla zwierząt. Przyłączamy się także do listopadowej akcji organizowanej przez Fundację Mam Marzenie, której celem jest zbiórka pluszowych misiaków dla najmłodszych pacjentów oddziałów onkologicznych. Niesienie pomocy innym jest niezwykle ważne w wychowywaniu młodego pokolenia. Wiąże się to z uwrażliwieniem ich na potrzeby innych ludzi i uświadomienie konieczności niesienia wsparcia i pomocy. Jednym z priorytetowych zadań naszego przedszkola jest wychować dzieci  na mądrych, empatycznych i odpowiedzialnych ludzi, takich, którzy będą potrafili okazać serce i nieść pomoc osobom słabszym i potrzebującym. Udział w wyżej wymienionych projektach jest bardzo pomocny w realizacji tego typu przedsięwzięć.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. (Jan Paweł II)