Skip to main content

Sala sensoryczna

W naszym przedszkolu dbamy o harmonijny rozwój każdego dziecka, dlatego stworzyliśmy specjalną salę, w której będą odbywać zajęcia Integracji Sensorycznej.

Na czym polega Integracja Sensoryczna? Kilka słów od naszej Pani psycholog i terapeutki integracji sensorycznej.

Dziecko, już od momentu urodzenia  zaczyna poznawać świat za pomocą zmysłów i motoryki (ruch).

To one są warunkiem rozwoju inteligencji. Człowiek jest wyposażony w 6 zmysłów – zmysł wzroku, zmysł słuchu, zmysł smaku, zmysł powonienia, zmysł dotyku oraz zmysł równowagi zwany też układem przedsionkowym. Motoryka małego dziecka początkowo opiera się na tzw. odruchach pierwotnych, co oznacza, że wykonywane przez nie ruchy (np. chwytanie, przewracanie się z pleców na brzuch, zgięcia i wyprosty tułowia) mają charakter odruchowy (są cechą wrodzoną). Żeby dziecko mogło się dalej prawidłowo rozwijać odruchy pierwotne muszą przekształcić się w ruchy dowolne.
W tym procesie główną rolę odgrywają dwa zmysły – zmysł równowagi (układ przedsionkowy) oraz zmysł dotyku. W przypadku zmysłu dotyku, najważniejsze jest – nie tyle czucie powierzchniowe (receptory czucia powierzchniowego znajdują się na skórze), lecz tzw. czucie głębokie – proprioceptywne (receptory czucia głębokiego znajdują się głęboko pod skórą, w mięśniach
i w stawach).

Wszystkie wrażenia – informacje odbierane z otoczenia oraz z własnego  ciała za pomocą zmysłów muszą zostać połączone – zintegrowane przez mózg. W mózgu powstaje sieć połączeń międzykomórkowych, które decydować będą o rozwoju inteligencji i tzw. wyższych funkcji poznawczych. Wyższe funkcje poznawcze, czyli mowa, uwaga wzrokowa i słuchowa, pamięć, myślenie, zdolność do uczenia zależą od prawidłowo przebiegającego procesu integracji wrażeń odbieranych dzięki zmysłom i ruchom dowolnym dziecka. Proces integracji przebiega od momentu urodzenia do
7 r. życia. Wtedy dziecko osiąga tzw. gotowość szkolną. Badania neurologiczne udowodniły, że najważniejszy w procesie integracji sensorycznej jest zmysł równowagi i zmysł dotyku (czucie głębokie). Jeśli z różnych względów zmysły te nie funkcjonują prawidłowo, wówczas w zachowaniu i w rozwoju dziecka obserwowane będą rozmaite problemy.