Przedszkole

WITAMY SERDECZNIE W PRZEDSZKOLU

CZARODZIEJSKI ZAMEK

W SKÓRZEWIE

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY   

        tel.    605 880 330

 

„Głównym celem edukacji jest nie nauka,

lecz rozbudzenie ducha”  Ernest Renan

 

CO NAS WYRÓŻNIA:

 • doświadczona kadra, z pasją i wielkim sercem do dzieci, nieustannie podnosząca swoje kwalifikację poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach
 • siedemnastoletnie doświadczenie
 • własna domowa kuchnia (cztery posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z rytmiki
 • zajęcia z gimnastyki z elementami ćwiczeń korekcyjnych (grupa 4, 5 i 6 latków)
 • zajęcia z logopedii (grupa 4, 5 i 6 latków)
 • wsparcie psychologa
 • co miesięczne spotkanie ze sztuką
 • co miesięczne wycieczki
 • przestronny ogród z różnego rodzaju atrakcjami dla dzieci
 • zajęcia pokazowe dla Rodziców
 • konsultacje indywidualne z Rodzicami
 • imprezy w ogrodzie przedszkolnym (festyny, uroczystości przedszkolne)
 • akcje charytatywne (festyny charytatywne, licytacje, zbiórka pluszaków, wspomaganie podopiecznych Domu Dziecka nr 1 w Poznaniu, kiermasze)
 • co miesięczne czarodziejskie nocowania w przedszkolu
 • konkursy
 • autorskie projekty
 • występy artystyczne dzieci: bożonarodzeniowe, z okazji Dnia Babci  i Dziadka,  z okazji Dnia Mamy i Taty, zakończenie roku przedszkolnego
 • zabawy sensoryczne
 • eksperymentowanie i doświadczanie
 • innowacje pedagogiczne (matematyczne, czytelnicze)
 • kodowanie na dywanie
 • bum bum rurki w zabawie i edukacji
 • organizowanie przez Rodziców przedstawień dla przedszkolaków

 

METODY PRACY

 • Edytę Gruszczyk-Kolczyńską w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych
 • Irenę Majchrzak – wprowadzenie dziecka w świat liter
 • Klanza – pedagogika zabawy
 • Plan daltoński lub jego elementy
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • Batti Strauss – metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej
 • Milusiowe opowieści – aktywne słuchanie i opowiadanie metodą Flannelgraph
 • Pedagogika Froebla

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • angielski
 • senso+plastyka
 • tańce
 • eksperymenty
 • joga
 • lego robotyka
 • metoda kolorowych dźwięków (w każdą środę)
 • teatrzyk (Teatr Lalek Wszędobylski) barwne przedstawienia teatru ożywianych ręką i głosem aktora lalek który wprowadza małych widzów w świat baśni i uroku
 • gimnastyka
 • rytmika
 • dogoterapia
 • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem ekranu dotykowego
 • spotkania z leśniczym

 

PROJEKTY:

ANIOŁKOWE GRANIE – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający ideę rodzicielstwa zastępczego.  Celem projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych.

SPEŁNIAMY MARZENIA – MARZYCIELSKA POCZTA – Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.

CZYTAMY Z IRENĄ MAJCHRZAK – Odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr  Ireny Majchrzak pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym. Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

CZARODZIEJSKA MATEMATYKA – projekt edukacyjny „Czarodziejska matematyka”, którego celem jest podnoszenie jakości edukacji matematycznej, wzbogacanie wiedzy matematycznej, aktywizowanie procesów myślenia, kształtowanie dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki, dostarczanie pozytywnych emocji i przygotowanie do nauki programowania.

ELEMENTY PLANU DALTOŃSKIEGO – praca  według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy wyzwania, stymuluje wychowanków do niezależności.

Bohater tygodnia – projekt adresowany do dzieci 5-letnich, 6-letnich. W tym wieku mają one przeróżne zainteresowania, ale wszystkie są jednakowo ważne  i nie należy ich zaniedbywać. Akcja przeprowadzana jest we współpracy z Rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe.

 

KAMPANIE

„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko” funkcjonariusze  Straży Ochrony Kolei uświadamiali naszym przedszkolaków jak wygląda poprawne przechodzenie i przejeżdżanie przez przejazdy i przejścia kolejowe.

„Kolejowe ABC” – załoga Kolejowego ABC oraz nosorożec Rogatek z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przeprowadzili zajęcia w odniesieniu do hasła kampanii „Bezpieczeństwa uczę się z kolejowym ABC”.
Naszym głównym celem jest rozbudzenie u dzieci ducha chęci nauki oraz wychowanie dzieci śmiałych, pewnych siebie, otwartych na zmiany. Te cechy bowiem pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie.

Nadrzędną wartością w przedszkolu Czarodziejski Zamek w Skórzewie jest respektowanie indywidualności każdego dziecka, traktowanie go z szacunkiem, doskonalenie jego talentów, rozwijanie wiedzy i samodzielności.

Chcemy, aby dzieci wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Przedszkole Czarodziejski Zamek w Skórzewie spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa, oferując najlepszą opiekę i wyposażenie. Stawiamy sobie wysokie wymagania, aby zaoferować najwyższy poziom usług. Wysoki poziom przygotowania do szkoły, sprawia że Czarodziejski Zamek jest liderem edukacji przedszkolnej.

skórzewo