Skip to main content

Misja przedszkola

1.
Nadrzędną wartością jest dla nas respektowanie indywidualności każdego dziecka, traktowanie go z szacunkiem, doskonalenie jego talentów, rozwijanie wiedzy i samodzielności. Chcemy, aby dzieci wyrosły na ludzi twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.
2.
Naszym celem jest wychowanie dzieci śmiałych, pewnych siebie, otwartych na zmiany, te cechy bowiem pozwolą im łatwiej wkroczyć w dorosłe życie. Nie jesteśmy placówką o określonym profilu: plastycznym, muzycznym czy językowym. Każde dziecko jest inne, ma inne zdolności i talenty, które chcemy wydobywać i szlifować, a nie narzucać czym ma się interesować.
3.
Stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
4.
Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektując jego potrzeby, wspierając w dążeniu do samodzielności i niezależności. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki: imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.