Skip to main content

Aniołkowe Granie

Aniołkowe Granie – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający ideę rodzicielstwa zastępczego. Celem Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych. Jednym z elementów Projektu jest koncert charytatywny dedykowany dzieciom z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych, w czasie którego przedstawiciele szkół i przedszkoli wręczają paczki z upominkami wychowankom z rodzinnych form pieczy zastępczej. Forma koncertu jest tak opracowana, aby przez zabawę dzieci uwrażliwiały się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach opiekuńczych.