Skip to main content

Czarodziejska matematyka

Zgodnie z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 dotyczącym:
– Rozwijania kompetencji matematycznych uczniów – opracowaliśmy projekt edukacyjny „Czarodziejska matematyka”, którego celem jest podnoszenie jakości edukacji matematycznej, wzbogacanie wiedzy matematycznej, aktywizowanie procesów myślenia, kształtowanie dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki, dostarczanie pozytywnych emocji i przygotowanie do nauki programowania. Myśląc o jak najlepszym rozwoju naszych przedszkolaków podjęliśmy trud przygotowywania własnoręcznych pomocy dydaktycznych. Doskonalą one umiejętności spostrzegawczości i liczenia: