Kamery

Mając na uwadze ochronę dóbr osobistych Dyrekcja przedszkola udostępnia unikalne hasło, zmieniane okresowo, tylko i wyłącznie rodzicom dzieci z przedszkola Czarodziejski Zamek.

Obraz z kamery na żywo:

Sala na parterze
Sala na piętrze

UWAGA:

* Za udostępnienie hasła dostępu przez uprawnionych posiadaczy, osobom nieupoważnionym, Dyrekcja Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności.