Edukacja przez ruch wg. Doroty Dziamskiej – Księżniczki i Rycerze.

„Edukacja przez ruch”-to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz polisensoryczne poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Każde takie zajęcia zawierają:

a) Ćwiczenia mające charakter graficzny lub manipulacyjny; rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała.

b) Swobodne wykorzystanie różnych technik plastycznych.

c) Zestawienie indywidualnych kart pracy w prezentację grupową, przeprowadzenie rozmów na ich temat.

d) Wykorzystywanie powstałych kart pracy przy analizie. Poprzez pracę tą metodą dziecko zyskuje: sprawność grafomotoryczną, umiejętność współpracy grupowej, możliwość odreagowania stresów spowodowanych niepowodzeniami, większą wiarę we własne siły, umiejętność wypowiadania się, wzbogacanie słownika.

„Zając”

IMG_20190415_094348 IMG_20190415_094401 IMG_20190415_094417 IMG_20190415_094436 IMG_20190415_094443 IMG_20190415_094604 IMG_20190415_094610 IMG_20190415_094631 IMG_20190415_094659 IMG_20190415_094835 IMG_20190415_094942 IMG_20190415_094952 IMG_20190415_095100 IMG_20190415_095105 IMG_20190415_095116 IMG_20190415_095153 IMG_20190415_095200 IMG_20190415_104109 IMG_20190415_104115 IMG_20190415_104122 IMG_20190415_104132 IMG_20190415_104144 IMG_20190415_104439 IMG_20190415_104752 IMG_20190415_122404

„Jajo”

IMG_20190416_100146 IMG_20190416_100157 IMG_20190416_100202 IMG_20190416_100210 IMG_20190416_100220 IMG_20190416_100306 IMG_20190416_100323 IMG_20190416_100751 IMG_20190416_100815 IMG_20190416_100836 IMG_20190416_100913 IMG_20190416_101009 IMG_20190416_101120 IMG_20190416_101138 IMG_20190416_101606 IMG_20190416_101619 IMG_20190416_101626 IMG_20190416_102456

 

— zamek