Projekt edukacyjny „Kto Ty jesteś? – Polak mały”.

W nawiązaniu do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok przedszkolny 2018/2019 dotyczący: 100 rocznicy odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów,
opracowaliśmy dla naszych przedszkolaków autorski projekt edukacyjny:
„Kto Ty jesteś? – Polak mały”
Założeniem projektu jest ukazanie dzieciom piękna naszego kraju poprzez poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla Polski. Projekt oparty jest na aktywnościach indywidualnych (praca z materiałami rozwojowymi), społecznych (praca w zespole), poznawczej, językowej i artystycznej. Każdy miesiąc poświęcony będzie innej krainie Polski:
– wrzesień: Pobrzeże
– październik: Pojezierze pomorskie
– listopad: Pojezierze mazurskie
– grudzień: Nizina wielkopolska
– styczeń: Nizina mazowiecka
– luty: Wyżyny
– marzec: Kotlina Sandomierska
– kwiecień: Sudety
– maj: Tatry
– czerwiec: Bieszczady
By kształtować umiejętność wypowiadania się na forum grupy, pragniemy również zaangażować do realizacji projektu naszych milusińskich, którzy będą mogli opowiedzieć o odwiedzonym przez nich miejscu i zaprezentować skarby przywiezione z podróży.
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – ta myśl będzie nam towarzyszyć podczas realizacji projektu „Kto Ty jesteś? – Polak mały”.

Projekt czas rozpocząć!!!

IMG_20180914_094759 IMG_20180914_094807 IMG_20180914_095048 IMG_20180914_095354 IMG_20180914_100018 IMG_20180914_100029 IMG_20180914_100116 IMG_20180914_100122 IMG_20180914_100929 IMG_20180914_100943 IMG_20180914_100948 IMG_20180914_101011 IMG_20180914_101020 IMG_20180914_101617 IMG_20180914_101628 IMG_20180914_101638

IMG_20180928_092114 IMG_20180928_092123 IMG_20180928_092133 IMG_20180928_092157 IMG_20180928_104502 IMG_20180928_104511 IMG_20180928_104519 IMG_20180928_104533

— zamek