Mali Matematycy – zajęcia dodatkowe.

Kierując się myślą Pani Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, iż „w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka”, Pani Marzena prowadząc kółko matematyczne „Mali matematycy”, stara  się, aby podczas tych zajęć było ich jak najwięcej. Czas jest wypełniony zabawami, ciekawymi zadaniami oraz grami. Program kółka oparty został na kręgach tematycznych proponowanych przez wcześniejszą wymienioną autorkę.

20171116_134705 20171116_134717 20171116_134728

— zamek